2019-11-19 09:59
Pyrintö Cheer Team

Tulikummiksi tukemaan lasten ja nuorten urheilua

Jaostossamme on harrastajia laajasti erilaisilla taustoilla. Tavoitteenamme on mahdollistaa harrastaminen ja lajissa kehittyminen myös harrastajille, joiden taloudellinen tilanne on tiukka. Siksi me PCT:ssä olemme luoneet Tulikummi-tuen, jonka kautta toivomme löytävämme taloudellista apua sitä tarvitseville harrastajille.

Haluaisin Tulikummiksi, miten toimin?
Täytä tietosi tämän lomakkeen kautta: https://forms.gle/Loc2JWSUof9LSkzaA
Saat sähköpostiisi anonyymin listan tukea tarvitsevista harrastajista kuvauksineen, sekä viitenumeron, jolla tuen voi maksaa. Ilmoita toimistolle valitsemasi tuenhakija ja maksa tuki käyttäen saamaasi viitenumeroa. Maksu päivittyy suoraan järjestelmäämme ja toimitamme ilouutisen harrastajalle, että hän on saanut Tulikummi-tukea kyseisen summan verran. Harrastajien henkilöllisyyksien turvaamiseksi Tulikummi-toiminta on täysin anonyymiä, joten et saa tietää kelle harrastajalle tukesi menee. Takaamme, että tuki menee lyhentämättömänä tukemaan harrastajia, jotka tukea tarvitsevat jatkaakseen harrastustaan.

Tarvitsen tukea harrastamiseen, miten toimin?
Harrastaja perheineen ilmoittautuu tuen hakijaksi olemalla yhteydessä PCT:n toimistoon. Harrastaja/ vanhempi kirjoittaa kuvauksen tuen hakijasta sekä tilanteesta mihin tukea haetaan. Lisäksi hakija kirjoittaa lyhyen anonyymin kuvauksen, joka näkyy tukikummeille. Kuvaukseksi riittää esimerkiksi "Juniori-ikäinen harrastaja kilpa-tason joukkueessa, kaipaa tukea kustantamaan kilpailumatkoja." Kuvauksesta ei käy ilmi harrastajan henkilöllisyys tai muita yksilöiviä seikkoja. Ainoastaan tukihakemuksia koordinoiva henkilö toimistolla tietää tuen hakijoiden henkilöllisyyden.

Jos tuen hakijalle löytyy tukea, hänelle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse. Tulikummi-tuen lisäksi suosittelemme tutustumaan myös Hope ry:n sekä Pelastakaa Lapset ry:n tarjoamiin tukivaihtoehtoihin.

Toivomme, että pystymme näin yhdessä mahdollistamaan harrastamisen mahdollisimman monelle! Jos kiinnostuksesi heräsi ja haluat hakea Tulikummi-tukea tai sinulla on kysyttävää toiminnasta olethan yhteydessä toimistoon: toimisto.pct@gmail.com
 

Alla tietoa tuesta verotuksellisesta näkökulmasta:
Perintö- ja lahjaverolain mukaan kyseessä ei ole veronalainen lahja, jos henkilö maksaa toisen henkilön kasvatus-, koulutus- ja elantomenoja. Säännöksen (19 § (23.11.2007/1063), Lahjaveron suorittamisvelvollisuus ja määrä) soveltaminen ei edellytä sukulaisuussuhdetta eikä asiassa myöskään ole merkitystä tuensaajan iällä. Verovapaus koulutus-, kasvatus-, ja elatuslahjojen osalta edellyttää, että kustannus maksetaan suoraan kolmannelle osapuolelle (Tulikummi-tuessa tämä kolmas osapuoli on PCT), jolloin tuensaajalla ei ole mahdollisuutta käyttää lahjoitettua summaa muihin tarkoituksiin. Tässä linkki kyseiseen säännökseen Finlex-sivustolla: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1940/19400378#L3P19