14.9.2021 14:03
Pyrintö Cheer Team

Tulikummiksi tukemaan lasten ja nuorten urheilua

Ryhdy Tulikummiksi!
 

Olisiko sinulla mahdollisuus ryhtyä Tulikummiksi tänä syksynä? Tulikummeista on tällä hetkellä kovin tarve koskaan. 
 

Tulikummit ovat auttaneet useita taloudellista tukea tarvitsevia harrastajia maksamalla joko kokonaan tai osittain harrastajan harrastusmaksuja. Tänä syksynä Tulikummi-tukea kaivataan useamman harrastajien harrastusmaksuja tukemaan ja pidemmältä ajalta seuralta saamatta jäämiin harrastusmaksuihin, erityisesti turvaamaan jaostomme toiminnan jatkumista. 
 

Harrastaja on voinut hakea Tulikummi-tukea PCT:ltä itse tai olemme voineet siirtää haastavassa taloustilanteessa olevat harrastajat tuen saajiksi. 
 

Tulikummiksi voit ryhtyä näin:
- Avaa linkki tästä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSettdkR_pzz8VMiXWOCoQ1LkouprSHMcdPcMeefs6os6sfZwg/viewform?usp=sf_link
- Seuraa linkistä avautuvan lomakkeen ohjeita ja valitse sinulle sopivin avoinna oleva harrastusmaksu
- Maksa valitsemasi avoin lasku käyttäen viitenumeroa
 

Kiitos kun olet tukenamme!

Alla tietoa tuesta verotuksellisesta näkökulmasta:
Perintö- ja lahjaverolain mukaan kyseessä ei ole veronalainen lahja, jos henkilö maksaa toisen henkilön kasvatus-, koulutus- ja elantomenoja. Säännöksen (19 § (23.11.2007/1063), Lahjaveron suorittamisvelvollisuus ja määrä) soveltaminen ei edellytä sukulaisuussuhdetta eikä asiassa myöskään ole merkitystä tuensaajan iällä. Verovapaus koulutus-, kasvatus-, ja elatuslahjojen osalta edellyttää, että kustannus maksetaan suoraan kolmannelle osapuolelle (Tulikummi-tuessa tämä kolmas osapuoli on PCT), jolloin tuensaajalla ei ole mahdollisuutta käyttää lahjoitettua summaa muihin tarkoituksiin. Tässä linkki kyseiseen säännökseen Finlex-sivustolla: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1940/19400378#L3P19